25/02/15

Mari Kangen Kenangan.kenanganku kangen
kangen kenanganku
kenangankau kangenkah
kangenkah kenangankau
kalau kenangankau kangen
kangenkah kenanganku
kalau kenanganku kaukangen
kangenkah kaukenangan
kalau kangen kukenangkau
kaukangen kenanganku
Kenanganku kangenkau
kangenaku kaukukenang
akukangenkau kaukenanganku
kaudanaku kangenkenanganku
akudankau kenangaannyakangenkau
kangenkahkaukenanganku kukenangkaukangenku
kangenkukahkaukenangan kenangankaukangenaku


(8desember2014)